Välkommen till PuzzelPrint Sverige! Snabb leverans till alla städer i Sverige.

Villkor

Genom att använda vår sida så går ni med på att vara lagligt bunden till våra villkor som börjar gälla så fort ni befinner er på sidan. Om ni inte går med på att vara lagligt bunden gena följande villkor så var vänlig och gå inte in på PuzzlesPrint.

Beskrivningar av varor och tjänster som inkluderas på PuzzlesPrint hemsidan är exakta till vår kännedom. Vi gör vårt bästa för att rätta till fel eller utelämnanden så snart vi får vetskap om dem.

Immaterialrätt

Denna sida sköts av PuzzlesPrint. PuzzlesPrint äger allt innehåll på denna hemsida inkluderat, men inte begränsat till, bilder, banners och text. Det är emot lagen att återpublicera eller redigera innehåll funnet på denna hemsida utan ett direkt godkännande från PuzzlesPrint.

Upphovsrätt

Genom att förse oss med era konstverk så godkänner ni att ni har upphovsrätten eller licens för bilden eller skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren att använda fotografiet/konstverket. Under inga omständigheter kommer PuzzlesPrint hållas ansvariga för eventuella upphovsrättsliga frågor som uppstår på grund av ett inlämnande av en bild eller ett konstverk som är i strid med upphovsrätten.

Tillhandahållen bild

PuzzlesPrint kommer att göra sitt bästa för att leverera en produkt så nära er beställda bild som möjligt. PuzzlesPrint kan inte hållas ansvarig för det slutliga utfallet av en utskrift om bilden ni tillhandahåller är av sämre kvalitet eller inte lämpar sig för den utskriftsstorlek som ni behöver. Vi kommer att göra vårt bästa för att ge er en högkvalitativ produkt men vi kan inte hållas ansvariga för den slutliga produkten om det medföljande fotografiet är dåligt. Det är ert ansvar att se till att alla färger, storlekar och klippområden anges och korrigeras vid behov. På grund av skillnader på datorskärmar så kan färgerna på den tryckta produkten skilja sig från vad ni ser på skärmen. PuzzlesPrint kan inte hållas ansvarig för eventuella färgskillnader. PuzzlesPrint kommer skriver ut bilden precis som givit den till oss om inte annat anges. Vi kanske publicerar er bild efter att den är gjord till ett pussel på vårt galleri på hemsidan, Instagram-konto, Facebook fan-sida eller Twitter-konto.

Rätten till att neka en bild

PuzzlesPrint har rätten till att neka bilder som är av väldigt låg kvalitet eller bilder som går emot våra moraler och principer. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, rasdiskriminerande bilder , pornografi, dåliga bilder, omoraliska samt illegalt material.

Betalning

Alla beställningar måste betalas i förtid via kundvagnen och med PayPal.

Förlorat eller Skadat

PuzzlesPrint är inte ansvariga för förlorat eller skadad vara efter transport utöver värdet på fakturan och vad ni har betalat oss.

Leveransskyldighet

PuzzlesPrint är inte ansvariga för:

  • Misstag eller fördröjningar gjorda av DHL eller annan kurir.
  • Misstag gjorda av kunden vid inskrivning av leveransadress.

Avvikelser

Om några frågor uppstår gällande avvikelser av den levererade varan så måste ni höra av er till PuzzlesPrint inom 24 timmar efter att ni mottagit leveransen.Villkor
4.7 12 votes